Logo Krnac Group
MENU
PORTFÓLIO >

PRÁVO
A ADVOKÁCIA

KVALITNÉ PRÁVNE PORADENSTVO JE ZALOŽENÉ NA SKÚSENOSTIACH A INDIVIDUÁLNOM PRÍSTUPE

stôl architekta s výkresmi

Bratislava

Žilina

Trenčín

Ostrava

Oblasti špecializácie

Dopravné právo

Priemyselné a logistické parky

Duševné a priemyselné vlastníctvo

Dane a finančné právo

Konkurzy a reštrukturalizácia

Energetika

Zdravotníctvo a farmaceutický sektor

Verejný sektor

Realitné právo

Fúzie a Akvizície

Trestné právo

Cudzinecké právo

O nás

Advokátska kancelária Krnáč, Končok & Partners poskytuje odborné poradenstvo pre množstvo domácich i zahraničných klientov vo všetkých oblastiach práva podľa špecifických požiadaviek klientov. Počas pätnástich rokov praxe dynamicky rozšírila svoju profesionálnu a regionálnu pôsobnosť do viacerých slovenských miest i zahraničia. Široký záber služieb umožňuje prostredníctvom spolupráce odborníkov poskytovať skutočne komplexný servis a starostlivosť o potreby klienta.

Partneri

Ing. Emil Pečík je daňový poradca, člen Slovenskej komory daňových poradcov (číslo osvedčenia SKDP 5/92), a to už od vzniku SKDP v roku 1992. Má bohaté skúsenosti s daňovým a účtovným poradenstvom v energetike, zdravotníctve, stavebníctve, ale i vo výrobe, službách a neziskových organizáciách. Je zároveň štatutárny audítor, číslo licencie SKAU 928 od roku 2005.

právnik
Ing. Meno Priezvisko

Ing. Emil Pečík je daňový poradca, člen Slovenskej komory daňových poradcov (číslo osvedčenia SKDP 5/92), a to už od vzniku SKDP v roku 1992. Má bohaté skúsenosti s daňovým a účtovným poradenstvom v energetike, zdravotníctve, stavebníctve, ale i vo výrobe, službách a neziskových organizáciách. Je zároveň štatutárny audítor, číslo licencie SKAU 928 od roku 2005.

právnik
Ing. Meno Priezvisko

Náš team

Ing. Emil Pečík je daňový poradca, člen Slovenskej komory daňových poradcov (číslo osvedčenia SKDP 5/92), a to už od vzniku SKDP v roku 1992. Má bohaté skúsenosti s daňovým a účtovným poradenstvom v energetike, zdravotníctve, stavebníctve, ale i vo výrobe, službách a neziskových organizáciách. Je zároveň štatutárny audítor, číslo licencie SKAU 928 od roku 2005.

právnik
Ing. Meno Priezvisko

Ing. Emil Pečík je daňový poradca, člen Slovenskej komory daňových poradcov (číslo osvedčenia SKDP 5/92), a to už od vzniku SKDP v roku 1992. Má bohaté skúsenosti s daňovým a účtovným poradenstvom v energetike, zdravotníctve, stavebníctve, ale i vo výrobe, službách a neziskových organizáciách. Je zároveň štatutárny audítor, číslo licencie SKAU 928 od roku 2005.

právnik
Ing. Meno Priezvisko

Ing. Emil Pečík je daňový poradca, člen Slovenskej komory daňových poradcov (číslo osvedčenia SKDP 5/92), a to už od vzniku SKDP v roku 1992. Má bohaté skúsenosti s daňovým a účtovným poradenstvom v energetike, zdravotníctve, stavebníctve, ale i vo výrobe, službách a neziskových organizáciách. Je zároveň štatutárny audítor, číslo licencie SKAU 928 od roku 2005.

právnik
Ing. Meno Priezvisko

Ing. Emil Pečík je daňový poradca, člen Slovenskej komory daňových poradcov (číslo osvedčenia SKDP 5/92), a to už od vzniku SKDP v roku 1992. Má bohaté skúsenosti s daňovým a účtovným poradenstvom v energetike, zdravotníctve, stavebníctve, ale i vo výrobe, službách a neziskových organizáciách. Je zároveň štatutárny audítor, číslo licencie SKAU 928 od roku 2005.

právnik
Ing. Meno Priezvisko

Partneri advokátskej kancelárie KRNÁČ, KONČOK & Partners pôsobia ako advokáti na trhu už od roku 2003. Počas pätnástich rokov praxe kancelária dynamicky rozšírila svoju odbornú a regionálnu pôsobnosť do viacerých miest i zahraničia a tak dnes poskytuje poradenstvo pre množstvo domácich i zahraničných klientov vo všetkých oblastiach práva podľa špecifických požiadaviek klientov, a to v sídle kancelárie v Žiline, ako aj v pobočkách v Bratislave a v Trenčíne a prostredníctvom úzkej spolupráce s ďalšími partnermi aj v Banskej Bystrici a Košiciach. Od roku 2013 poskytuje JUDr. Michal Krnáč právne služby aj na území Českej republiky ako usadený euroadvokát v pobočke advokátskej kancelárie v Ostrave.

Naša advokátska kancelária súčasne poskytuje svojim klientom aj služby správcu konkurznej podstaty, resp. reštrukturalizačného správcu a mediátora. Spolupráca s ďalšími odbornými subjektmi – exekútormi, notármi, prekladateľmi, dražobnou spoločnosťou, znalcami z rôznych odvetví, vďaka ktorým sme schopní zabezpečiť pre našich klientov komplexné a kvalitné služby, je samozrejmosťou.

Široký záber služieb nám umožňuje prostredníctvom spolupráce odborníkov a špecialistov na príslušnú oblasť komplexne servisovať slovenské aj zahraničné subjekty. Na základe dlhoročných skúseností, vynikajúcich znalostí legislatívy a podnikateľského prostredia poskytujeme našim klientom právne služby v najvyššej kvalite.

KONTAKTY

Sídlo:

 • Advokátska kancelária
 • Krnáč, Končok & Partners
 • Vojtecha Tvrdého 793/21
 • 010 01 Žilina

Naše pobočky:

 • Bratislava, Námestie SNP č. 19, 811 01 Bratislava
 • Trenčín, Dolný Šianec 1, 911 01 Trenčín
 • Ostrava, Českobratrská 3321/46, 702 00 Ostrava, Česká republika

Telefón:

 • Tel.: +420 733 188 243
 • Fax: +421 415 007 005
 • IČO: 01 691 155
 • DIČ: CZ1025915418

Zapísaný v zozname usadených európskych advokátov vedených Českou advokátní komorou pod č. 50174