Logo Krnac Group
MENU
PORTFÓLIO >

Poradenstvo
A Služby

OKREM HLAVNÝCH ČINNOSTÍ SA VENUJEME AJ PRÍBUZNÝM ODVETVIAM

stôl architekta s výkresmi

NAŠE DCÉRSKE SPOLOČNOSTI

SPRÁVA NEHNUTEĽNOSTÍ

VS Administrator, s.r.o.
Vojtecha Tvrdého 793/21
010 01 Žilina

cernak@poradenska.sk
valky@vsinvestment.eu

SBEZPEČNOSTNÁ A DETEKTÍVNA ČINNOSŤ

VS Guard, s.r.o.
Vojtecha Tvrdého 793/21
010 01 Žilina

info@vsguard.sk
www.vsguard.sk

INŽINIERING

VS Akvizície, s.r.o.
Vojtecha Tvrdého 793/21
010 01 Žilina

POHĽADÁVKY

BestCredit, s.r.o.
Námestie SNP 19,
811 01 Bratislava - Staré Mesto

info@bestcredit.sk
www.bestcredit.sk

DRAŽBY

WE MOVE INVESTMENT, a.s.
Vojtecha Tvrdého 793/21
010 01 Žilina

sekretariat@wemoveinvestment.eu
www.wemoveinvestment.eu

PÔŽIČKY

BestCredit, s.r.o.
Námestie SNP 19,
811 01 Bratislava - Staré Mesto

info@bestcredit.sk
www.bestcredit.sk