Logo Krnac Group
MENU
PORTFÓLIO >

Audit
a účtovníctvo

KOMPLEXNÉ EKONOMICKÉ PORADENSTVO OD ROKU 2003.

stôl architekta s výkresmi

O nás

Slovenská poradenská spoločnosť, akciová spoločnosť (ďalej len „SPS“) bola založená v roku 2003 za účelom poskytovania odborne kvalifikovaných služieb predovšetkým podnikateľským subjektom. Počas svojho pôsobenia sa naša spoločnosť vyprofilovala na poradenský dom, ktorý svojim klientom zabezpečuje poskytovanie komplexného právneho, daňového, účtovného a ekonomického poradenstva a nezávislých audítorských služieb.

Náš team

Ing. Emil Pečík je daňový poradca, člen Slovenskej komory daňových poradcov (číslo osvedčenia SKDP 5/92), a to už od vzniku SKDP v roku 1992. Má bohaté skúsenosti s daňovým a účtovným poradenstvom v energetike, zdravotníctve, stavebníctve, ale i vo výrobe, službách a neziskových organizáciách. Je zároveň štatutárny audítor, číslo licencie SKAU 928 od roku 2005.

právnik
Ing. Meno Priezvisko

Ing. Emil Pečík je daňový poradca, člen Slovenskej komory daňových poradcov (číslo osvedčenia SKDP 5/92), a to už od vzniku SKDP v roku 1992. Má bohaté skúsenosti s daňovým a účtovným poradenstvom v energetike, zdravotníctve, stavebníctve, ale i vo výrobe, službách a neziskových organizáciách. Je zároveň štatutárny audítor, číslo licencie SKAU 928 od roku 2005.

právnik
Ing. Meno Priezvisko

Ing. Emil Pečík je daňový poradca, člen Slovenskej komory daňových poradcov (číslo osvedčenia SKDP 5/92), a to už od vzniku SKDP v roku 1992. Má bohaté skúsenosti s daňovým a účtovným poradenstvom v energetike, zdravotníctve, stavebníctve, ale i vo výrobe, službách a neziskových organizáciách. Je zároveň štatutárny audítor, číslo licencie SKAU 928 od roku 2005.

právnik
Ing. Meno Priezvisko

Ing. Emil Pečík je daňový poradca, člen Slovenskej komory daňových poradcov (číslo osvedčenia SKDP 5/92), a to už od vzniku SKDP v roku 1992. Má bohaté skúsenosti s daňovým a účtovným poradenstvom v energetike, zdravotníctve, stavebníctve, ale i vo výrobe, službách a neziskových organizáciách. Je zároveň štatutárny audítor, číslo licencie SKAU 928 od roku 2005.

právnik
Ing. Meno Priezvisko

Referencie

logo spoločnosti Agel SK
logo spoločnosti Agrall
logo spoločnosti Letisko Žilina
logo spoločnosti Asanácia
logo spoločnosti Cushman & Wakefield
logo spoločnosti DS Smith
logo spoločnosti FPD
logo spoločnosti Hedak
logo spoločnosti Iveast
logo spoločnosti Kamenivo Slovakia
logo spoločnosti KKP Invest
logo spoločnosti Kofola
logo spoločnosti Martin
logo spoločnosti Mirage Shopping center
logo spoločnosti Žilinská parkovacia spoločnosť
logo spoločnosti Pharmos
logo spoločnosti Right Power
logo spoločnosti Priemyselný park Košice
logo spoločnosti PSJ
logo spoločnosti SAD Trenčín
logo spoločnosti SAD Žilina
logo spoločnosti Sates Morava
logo spoločnosti savills investment
logo spoločnosti Soravia
logo spoločnosti Stredoslovenská energetika
logo spoločnosti Tbg Slovensko
logo spoločnosti Východoslovenská energetika
logo spoločnosti

KONTAKTY

Sídlo:

Slovenská poradenská spoločnosť, akciová spoločnosť
Vojtecha Tvrdého 793/21 010 01 Žilina
IČO: 36 414 662 IČ DPH: SK2021761918

Zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Žilina, Odd. Sa, Vložka číslo 10399/L